Daihatsu

2005 - present
Daihatsu Atrai
2004 - present
Daihatsu Boon
2002 - present
Daihatsu C-Open
1993 - 2000
Daihatsu Charade
2006 - present
Daihatsu Charade
2006 - present
Daihatsu Coo
1994 - 1998
Daihatsu Cuore
2006 - present
Daihatsu Cuore
2006 - present
Daihatsu Cuore
2005 - 2011
Daihatsu Esse
1992 - present
Daihatsu Hijet
2006 - present
Daihatsu Materia
1996 - present
Daihatsu Midget 2
1998 - 2002
Daihatsu Move
2012 - present
Daihatsu Move
1989 - 1998
Daihatsu Rocky
1998 - 2004
Daihatsu Sirion
2004 - 2010
Daihatsu Sirion
2003 - present
Daihatsu Tanto
1997 - 2005
Daihatsu Terios
2006 - present
Daihatsu Terios
1999 - 2011
Daihatsu Trevis
2000 - 2005
Daihatsu YRV